Το site αυτό δεν θα έχει ενημερώσεις ,ούτε αρχεία για κατέβασμα

( π.χ links , προγράμματα , torrents )  

Η δημιουργία του είναι μόνο για πληροφορίες , προς το άτομο μου και τις υπηρεσίες μου   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

     ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ